Obec

Údolní ves při říčce Zrzávce na jih od Nového Jičína mezi Bloudovským kopcem a Heglovcem ve směru na Valašské Meziříčí. Bludovice vznikly nejspíše ve 13. století, jejich jméno připomíná Bluda z Pňovic, který se několikrát v letech 1278-1288 nazývá jako pán na Jičíně. První dochovaná písemná zmínka pochází z roku 1302. Obec patřila starojičínskému, pak novojičínskému panství. Po desítky let se obyvatelé živili polním hospodářstvím, chovem dobytka a sadařením. Sedláci jezdívali s vlnou do Ruska a Francie, chudina hledala obživu v novojičínských továrnách. Obec se sloučila s Novým Jičínem k 01.01.1974.
Oficiální web: www.bludovicenj.cz